Tavaransiirtovaunut

Verkkokaupan keräilyvaunut ja muut tavaransiirtovaunut

Erit­täin suu­ren suo­sion saa­vut­ta­neet verk­ko­kau­pan keräi­ly­vau­nut on suun­ni­tel­tu etä­myyn­nin tar­pei­siin myy­mä­löis­sä — net­ti­kau­pan keräi­ly­vau­nun avul­la myy­mä­län hen­ki­lö­kun­ta voi kerä­tä ja laji­tel­la hel­pos­ti etä­os­tos­ten tava­rat myy­mä­läs­tä, ja toi­mit­taa ne noutopisteeseen.

Keräi­ly­vau­nu­jen eri­kois­piir­tei­nä on mm. varus­tus table­til­le / padil­le, korit ja teli­neet hedel­mä­pus­seil­le ja muo­vi­pus­seil­le, ja ne on mitoi­tet­tu ylei­sim­pien etä­myyn­ti­pak­kaus­ten mukaisesti.

Verkkokaupan keräilyvaunut on valmistettu Suomessa.

Muut tavaransiirtovaunut

OVH Sto­ren laa­ja vali­koi­ma tava­ran­siir­to­vau­nu­ja sisäl­tää mm. jääh­dyt­tä­mö­vau­nut, kala-allas­vau­nut ja muut eri­lais­ten myy­mä­lä­ta­va­roi­den siir­tä­mi­seen tar­koi­te­tut taso- ja lajit­te­lu­vau­nut. Vau­nu­jen moni­käyt­töi­syyt­tä lisää mm. lajit­te­lusäk­ki, johon on help­po kier­rät­tää esim. puret­tu­jen pak­kaus­ten muovit.