Nousujakkarat ja porrasjakkarat

Porrasjakkarat ja rullajakkarat ovat erittäin suosittuja nousujakkaroita

Eri­lai­set nousu­jak­ka­rat ja por­ra­jak­ka­rat ovat jokai­sen myy­mä­län yllä­pi­don perus­tar­vik­kei­ta — nii­tä tar­vi­taan aina kun pitää ylet­tyä ylem­mil­le hyl­lyil­le. Nousu­jak­ka­rois­sa on auto­maat­ti­ses­ti kuor­mi­tuk­sen alla lukit­tu­vat pyö­rät — rul­la­jak­ka­rat, por­ras­jak­ka­rat ja allas­jak­ka­rat ovat tur­val­li­sia ja käte­viä käyt­tää ja help­po­ja siirrellä.

Rullajakkara on kaikkien myymälöiden tuttu ja kestävä apuväline

Perin­tei­nen pyö­ril­lä kul­ke­va pyö­reä rul­la­jak­ka­ra on kevyt ja käy­tän­nöl­li­nen joka myy­mä­län tar­vi­ke. Sen avul­la yle­tyt hel­pos­ti ja tur­val­li­ses­ti ylem­mil­le hyl­lyl­le. Rul­la­jak­ka­ra on edul­li­nen, erit­täin kes­tä­vä ja kevyt­käyt­töi­nen jakkara.

Allasjakkara helpottaa pakastekaappien ja allaskaappien käyttöä

Sivusuun­nas­sa liik­ku­va, kuor­man alla auto­maat­ti­ses­ti lukit­tu­va allas­jak­ka­ra mah­dol­lis­taa pakas­te­kaap­pien ylä­ta­so­jen hel­pon ja tur­val­li­sen hyllytyksen.